Finansal Planlama

Finansal planlama, planlama ve bütçeleme, entegre finansal planlama, performans yönetimi ve raporlama ile tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, iş bağlamına ve faaliyet türüne dayalı olarak tüm gelirlerin, giderlerin ve nakit akışlarının planlanması sürecidir. Finansal planlamanın amacı, işletmenin mevcut faaliyetlerini ve gelişimini plan süresi içerisinde sağlamaktır.

Şirket içinde finansmanın yetkin bir şekilde tahsis edilmesi, gelişimin kalite güvencesi için tüm gelirlerin ve harcamaların bir araya getirilmesidir.
FP&A çözümleri, finans departmanının performansı yönetme becerisini geliştirir ve üst yönetimin etkili bir strateji oluşturmasına yardımcı olur.
query_stats Kapsamlı veri konsolidasyonu ve mutabakatı
switch_access_shortcut_add İşletme ve karlılık performansını tahmin etmek için finansal modelleme
bar_chart Olası sonuçları tahmin etmek için senaryo ve duyarlılık analizi
insights Finansal planın hazırlanması (bütçeler)
post_add Temel Performans Göstergeleri için yıllık hedeflerin belirlenmesi
monitoring Bütçe uygulamasının ve hedeflere ulaşılmasının takibi

Olapsoft finansal planlamanın ana özellikleri

Veri toplama ve analiz

   ✓ Kullanıcıların tahminlerini ve veri yorumlarını tek yerde toplamasına olanak tanıyan maksimum ayrıntı düzeyine sahip tek bir veri ambarı;
   ✓ Finansal ve operasyonel verileri toplamak için çeşitli kaynaklara entegre olma yeteneği: muhasebe ve Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, veri ambarları ve diğer iş çözümleri;
   ✓ Tek bir formatta anında veri konsolidasyonu, otomatik hesaplama ve koordinasyon;
   ✓ Doğru planlar, tahminler, bütçeler ve analizler sağlamak için veri standardizasyonu ve doğrulaması.

Tahmin ve senaryo planlama

   ✓ Planlama, finansal projeksiyonlar ve işletme tahminlerini geliştirmek ve bunları devamlı geliştirmek için süreçleri otomatikleştirme olanağı;
   ✓ Aylık ve üç aylık bazda çeşitli finansal rasyo senaryolarını tahmin etme araçları;
   ✓ Şirketin finansal durumunu nasıl etkileyeceğini görmek, sermaye giderlerini ve diğer yatırımları planlamak için farklı parametreler ekleyerek en iyi senaryo, beklenen senaryo ve en kötü senaryoların finansal modellemesi;
   ✓ Doğal ve finansal parametreler ile farklı analitiklerde verilerin raporlanması ve analizi.

Bütçeleme ve uygulamanın izlenmesi

   ✓ Stratejik plana göre yıllık bütçenin oluşturulması ve finansal koşullar değiştikçe üç aylık güncellemeler. İş birimlerine veya fonksiyonlara gider bütçesi tahsisi;
   ✓ Mali Sorumluluk Merkezlerine, Departmanlara ve diğer birimlere ayrıntılandırılmış bütçeleme sistemlerini uygulama seçenekleri;
   ✓ Aşağıdan yukarıya planlama için farklı türde girdi bütçe formları;
   ✓ Senaryo koşullarının merkezi olarak girilmesi ve çok senaryolu bütçe modelinin yeniden hesaplanması;
   ✓ Departmanlara göre Bütçe ve Gerçekleşmeyi izleyen varyans raporları ve CF tabloları;
   ✓ Bütçe limit ayarlamalarının otomasyonu ve ESDH sistemine yüklenmesi.

Mali kontrol ve yönetim

   ✓ Raporları gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilme ve raporu kurumsal formatta dışa aktarma ve yükleme seçeneği;
   ✓ Kullanıcıların planlanan ve gerçekleşen verilerin karşılaştırılabilirliğini sağlamasına olanak tanır. Bütçe uygulaması üzerinde kontrol ve işlemlere tam ayrıntı ile plan ve gerçek analizi sağlar;
   ✓ Satışlar, giderler, kâr, işletme sermayesi, nakit akışı ve diğer KPI’lar dahil olmak üzere verilerin finansal analizi ve performans takibi – sürekli olarak;
   ✓ Şirketin temel performans göstergelerini izlemek için gösterge tabloları ve etkileşimli grafikler şeklinde veri görselleştirme yeteneği.

Karar desteği ve özel projeler

   ✓ Otomatik faktör analizi ve varyans açıklamaları;
   ✓ Tahminleri mevcut plana göre güncellemek için risk ve fırsatların analizi;
   ✓ Alacak hesaplarının raporlanması ve planlanmasını organize edebilme;
   ✓ Yatırım planlama modülünü (CAPEX ve AR-GE) organize edebilme;
   ✓ İş akışı verimsizliği optimizasyonu.

Demo talep edin

Test/demo erişimi elde etmek için, şirketinizin web sitesine bir bağlantı ve Olapsoft platformunda uygulanması planlanan modelin/işlevselliğin bir açıklamasıyla birlikte talebinizi gönderin.

Gizlilik Politikasının şartlarını kabul ediyorum
Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve kişisel bilgilerinizi asla satmayacak, kiralamayacak veya paylaşmayacağız. Gizlilik Politikasını okuyunuz.